Bli medlem

HURUM RIDEKLUBB

Ønsker du å bli medlem

eller

fornye medlemskapet ditt i

Hurum rideklubb ?


Enkeltmedlemskap : 375 kr.


Familiemedlemskap : 550 kr.


Medlemmer får bladet Hestesport 8 x årlig,

tilbud om filmkvelder, kurs, treninger og stevner.


Vær med på å gjøre 2020 til et aktivt og trivelig år !

 

Kom gjerne med innspill til aktiviteter.


Kontingenten betales inn på konto : 0530.10.41979

og gjelder inneværende år.


Nye medlemmer bes om å sende en e-post til hurumrideklubb@hotmail.com,


HUSK !  Ved innmelding må du oppgi ;

navn på medlem/medlemmene, adresse, tlf., fødtselsdato og epostadresse.


Velkommen til oss i Hurum Rideklubb :-D


TRENINGSHELG      Dressur programridning lørdag 2. mai og Banehopping søndag 3. mai 2015


                                    Sted: Sem Gård, Åsheimveien 18, 3490 Klokkarstua


Lørdag 2. mai kl. 11.00: Dressur programridning                    Søndag 3. mai Kl 11.00: Banehopping

Kl. 1: LC 1 NRYF 2010                                                      Kl. 4: Bommer på bakken

                    Kl. 2: LB 1 NRYF 2013                                                       Kl. 5: 40 cm. (Clear Round x 2)

                    Kl. 3: LA 1 NRYF 2011                                                        Kl. 6: 50 cm. (Clear Round x 2)

      Kl. 7: 60cm. (Clear Round x 2)

Deltaker sløyfe til alle                                                          Kl. 8: 80 cm. (Clear Round x 2)

Deltaker sløyfe til alle


Påmelding: innen mandag 27. april 2015 til: kjekur@online.no

All påmelding skal skje på NRYF sitt anmeldeseksskjema, finnes på siden aktuelt

For de som ikke har rytterlisens; fyll ut fødselsdato der det står lisensnr.

 

Startlister blir sendt på mail innen fredag kveld. For spørsmål kontakt Kjersti Kurås mob: 48269339

 

Stevneavgift: Kr. 50,- pr. Klasse for medlemmer, kr 100,- for ikke-medlemmer. Kun kontant betaling på stevneplass.

 

Baneforhold: Utendørs ridebane med grus 20 x 40 m. Oppvarming puljevis.


Bevertning: Det vil være kafé på stevneområdet med salg av pølser, kaker og drikke.

 

Andre opplysninger: Klubben forbeholder seg retten til endringer. Det forventes at alle som deltar hjelper til med dugnad. Dugnadliste med arbeidsoppgaver vil bli satt opp ihht. Hvem som melder seg på.

 

Sekretariat: Åpner kl. 10.00, -pass og vaksinasjonskort må fremviser før avlasting av hest.

Norges Rytterforbund

www.rytter.no